Het papieren kortingskaartje blijft nog even bij de NS. De vervoerder ziet af van het afschaffen van het verplichten van de ov-chipkaart voor het ontvangen van korting per 20 maart.

Regionale spoorvervoerders riepen eerder vandaag de NS op om het kortingskaartje nog niet af te schaffen. De vervoerders vinden dat er beter moet worden gekeken naar de tarieven van de ov-chipkaart. Zo zijn in Limburg korte afstanden goedkoper en lange afstanden juist duurder met de ov-chipkaart.

Dit zou komen doordat de spoorwegen werken met degressieve tarieven, waarbij elke volgende kilometer goedkoper is. Regionale vervoerders zouden juist met een vast bedrag per kilometer werken. Voor papieren kaartjes geldt dat er één tariefsysteem geldt voor het gehele traject, terwijl met de ov-chipkaart met twee maten wordt gewerkt.

De NS zegt blij verrast te zijn met de oproep: “De andere treinvervoerders verzoeken ons al jaren om de papieren kaartjes sneller af te schaffen. Want via de invoering van de ov-chipkaart hebben zij hun eigen veelal hogere regionale tarieven doorgevoerd.” Blijkbaar is er sprake van een verandering bij de regionale treinvervoerders en “herzien zij deze prijsverhoging voor regionale treinreizigers”.

Zaterdagavond pleitte de NS nog voor één tarief voor treinreizen in het hele land. De regionale vervoerders zeggen dat dergelijke prijsafspraken helemaal niet mogelijk zijn; de NMa zou daar tegen zijn. Daarnaast zouden ze geen invloed hebben op de regionale spoortarieven; die vallen onder de verantwoordelijkheid van de provincie.

Daarnaast vinden de vervoerders een uniform spoortarief niet wenselijk. Ze willen “reisproducten op maat” blijven maken, zeggen ze. Op trajecten waar verschillende vervoerders over hetzelfde spoor rijden, zou eenzelfde tareif wel gehanteerd moeten worden, om concurrentie op het spoor te vermijden.

De NS stelt, naar eigen zeggen, het volledige overgaan op de ov-chipkaart uit om de vervoerders de kans te geven hun hogere tarieven terug te draaien. 

Bron: NOS – NS: kortingskaartje nog niet weg en NOS – Vervoerders tegen één spoortarief